Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự các phương tiện chỉ huy để phục vụ nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu: tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK. CKC, RPD, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng , kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lữa; cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, luyện tập đổi hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, , ba môn quân sự phối hợp chiến thuật cá nhân, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự các phương tiện chỉ huy để phục vụ nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu: tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK. CKC, RPD, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng , kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lữa; cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, luyện tập đổi hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, , ba môn quân sự phối hợp chiến thuật cá nhân, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.