Trang tin tức

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning

Bởi admin user -
Number of replies: 0

 THÔNG BÁO: 

Hướng dẫn sử dụng

 1. Đối với Giảng viên

   
  Danh sách mã lớp sinh viên (Click vào đây để tải) 
  - Hướng dẫn sử dụng GOOGLE MEET (Click vào đây để tải)
  Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning (Click vào đây để tải) 


  - Giảng viên sử dụng Phần mềm MS Teams (Click vào đây để tải).

  - Giảng viên sử dụng Phần mềm Zoom.us (Click vào đây để tải).
   
   
 2. Đối với sinh viên

  - Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning (Click vào đây để tải)
  Nếu sinh viên chưa biết/ quên thông tin đăng nhập [Kí danh (ID, tài khoản) là mã số sinh viên, mật khẩu (password)] thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật. Nếu sử dụng mật khẩu lần đầu yêu cầu sinh viên sau khi đăng nhập tiến hành thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.
  - Sinh viên sử dụng phần mềm Zoom (Click vào đây để tải).


 3. Phần mềm
  Đóng gói bài giảng PPT thành SCORM và hỗ trợ các hoạt động dạy học (HD của trường ĐH Vinh)