Trang tin tức

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning

Bởi admin user -

 THÔNG BÁO: 

Hướng dẫn sử dụng

 1. Đối với Giảng viên

   
  Danh sách mã lớp sinh viên (Click vào đây để tải) 
  - Hướng dẫn sử dụng GOOGLE MEET (Click vào đây để tải)
  Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning (Click vào đây để tải) 


  - Giảng viên sử dụng Phần mềm MS Teams (Click vào đây để tải).

  - Giảng viên sử dụng Phần mềm Zoom.us (Click vào đây để tải).
   
   
 2. Đối với sinh viên

  - Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning (Click vào đây để tải)
  Nếu sinh viên chưa biết/ quên thông tin đăng nhập [Kí danh (ID, tài khoản) là mã số sinh viên, mật khẩu (password)] thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật. Nếu sử dụng mật khẩu lần đầu yêu cầu sinh viên sau khi đăng nhập tiến hành thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.
  - Sinh viên sử dụng phần mềm Zoom (Click vào đây để tải).


 3. Phần mềm
  Đóng gói bài giảng PPT thành SCORM và hỗ trợ các hoạt động dạy học (HD của trường ĐH Vinh)


Các khoá học hiện có

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về luật tố tụ...
Course

Sinh học sinh sản

Sinh học sinh sản

Course

Tập huấn sử dụng Elearning

Tập huấn sử dụng Elearning

Nội dung này để thực hiện tập huấn cho giảng viên sử dụng phần mềm
Course

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược

Học phần Quản trị chiến lược nghiên cứu những nguyên lý quản trị ch...
Course

Tiếng Anh lữ hành – Hướng dẫn du lịch

Tiếng Anh lữ hành – Hướng dẫn du lịch

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tiếng Anh cơ bản về...
Course

MARKETING DU LỊCH

MARKETING DU LỊCH

Course

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Course

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Course

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý nhà nước về kinh tế

Học phần Quản lý nhà nước về kinh tế cung cấp kiến thức về nền kinh...
Course

Chuyên đề kế toán (ĐHKT hệ liên thông)

Chuyên đề kế toán (ĐHKT hệ liên thông)

Course

Kinh tế Vi mô

Kinh tế Vi mô

Khóa học nhằm trang bị cho các em sinh viên nắm được những vấn đề k...
Course

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Quản trị Marketing được triển kha...
Course

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN ( ĐH LIÊN THÔNG KẾ TOÁN K60)

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN ( ĐH LIÊN THÔNG KẾ TOÁN K60)

Course

KINH TẾ VĨ MÔ - QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN TRỊ DU LỊCH

KINH TẾ VĨ MÔ - QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN TRỊ DU LỊCH

Học phần này cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và...
Course

KINH TẾ PHÁT TRIỂN - KẾ TOÁN

KINH TẾ PHÁT TRIỂN - KẾ TOÁN

Course

KINH TẾ PHÁT TRIỂN - QUẢN TRỊ KINH DOANH

KINH TẾ PHÁT TRIỂN - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học phần này là một học phần cơ sở đối với các chuyên ngành kinh tế...
Course

KINH TẾ LƯỢNG (ĐH KẾ TOÁN)

KINH TẾ LƯỢNG (ĐH KẾ TOÁN)

Course

Chuyên đề kế toán (CĐKT 59)

Chuyên đề kế toán (CĐKT 59)

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên được học học phần này sau khi đã ...
Course

Quản trị học

Quản trị học

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên được học học phần này sau khi đã ...
Course

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Quản trị Marketing được triển khai...
Course

Chuyên đề quản trị kinh doanh

Chuyên đề quản trị kinh doanh

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong nghiê...
Course

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Học phần này cung cấp các khái niệm và các cách thức tổ chức, xử lý...
Course

KẾ TOÁN MÁY

KẾ TOÁN MÁY

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm ...
Course

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị

Học phần trang bị kiến thức tổng quan về kế toán quản trị, bao gồm:...
Course

Kế toán tài chính 2

Kế toán tài chính 2

Học phần Kế toán tài chính 2 cung cấp những nội dung cơ bản sau: họ...
Course

Kế toán tài chính III - Hệ VB2, LT

Kế toán tài chính III - Hệ VB2, LT

Khóa học cung cấp kiến thức về kế toán tài chính trong doanh nghiệp...
Course

KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Nội dung cơ bản của học phần Kế toán thuế nhằm cung cấp kiế thức tổ...
Course

KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN

Môn học kiểm toán căn bản gồm 5 chương, với mục tiêu là trang bị nh...
Course

KINH TẾ LƯỢNG (ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

KINH TẾ LƯỢNG (ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Course

KINH TẾ VĨ MÔ - KẾ TOÁN

KINH TẾ VĨ MÔ - KẾ TOÁN

Cung cấp cho sinh viên lý luận chung về kinh tế học và kinh tế học ...
Course

LUẬT KẾ TOÁN

LUẬT KẾ TOÁN

Nội dung cơ bản của học phần là các văn bản pháp quy của nhà nước v...
Course

Luật kinh doanh

Luật kinh doanh

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật...
Course

MARKETING CƠ BẢN

MARKETING CƠ BẢN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ...
Course

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ...
Course

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QTKD- KTVB2 K61

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QTKD- KTVB2 K61

Nguyên lý kế toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ...
Course

PHẦN MỀM KẾ TOÁN - ĐH KẾ TOÁN K59

PHẦN MỀM KẾ TOÁN - ĐH KẾ TOÁN K59

Nội dung của học phần chủ yếu đề cập đến những vấn đề cơ bản về ph...
Course

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Course

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình tác động liên tục, có tổ chứ...
Course

Quản trị học

Quản trị học

Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản ...
Course

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về công tác...
Course

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng là việc họach định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩ...
Course

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Học phần tài chính doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến ...
Course

Thiết lập và thẩm định Dự án đầu tư - ĐH kế toán

Thiết lập và thẩm định Dự án đầu tư - ĐH kế toán

Course

THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - ĐH QTKD

THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - ĐH QTKD

Course

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - LT và VB2 Kế toán và QTKD

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - LT và VB2 Kế toán và QTKD

Course

THUẾ

THUẾ

- Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý thuyết tổng quan v...
Course

THUẾ (QTKD)

THUẾ (QTKD)

Course

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Cung cấp kiến thức cơ bản về tổng quan các hoạt động thương mại điệ...
Course

Tiếng anh chuyên ngành

Tiếng anh chuyên ngành

Học phần này cung cấp những kiến thức ngoại ngữ cơ bản về chuyên ng...
Course

Tiếng Anh chuyên ngành 1

Tiếng Anh chuyên ngành 1

- Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức Tiếng Anh c...
Course

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Học phần giới thiệu chương trình EXCEL ứng dụng trong chuyên ngành ...
Course

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Tổ chức công tác kế toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ ...
Course

Test

Test

Course

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN

Môn học là hệ thống kiến thức về cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ các quan...
Course

Tin học

Tin học

Course

Phân tích thiết kế nâng cao

Phân tích thiết kế nâng cao

Phân tích thiết kế nâng cao trang bị cho sinh viên các kiến thức ba...
Course

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY TÍNH
Course

Chuyên đề 1

Chuyên đề 1

Course

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2

TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ ...
Course

Chuyên đề 2 (các hệ thống thông minh)

Chuyên đề 2 (các hệ thống thông minh)

Course

Chuyên đề 3

Chuyên đề 3

Khóa học tiếp cận về Khai phá dữ liệu với các nội dung chính sau: ...
Course

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Course

CTDL & GT

CTDL & GT

Course

Hệ chuyên gia

Hệ chuyên gia

Học phần Hệ chuyên gia. Số tc: 03 Nội dung tài liệu bao gồm: Chư...
Course

Hệ điều hành

Hệ điều hành

Course

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Course

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu

Học phần giới thiệu về lý thuyết mật mã, các hệ mật.
Course

MẠNG MÁY TÍNH

MẠNG MÁY TÍNH

Học phần giảng về các kiến thức cơ bản về mạng máy tính.
Course

Ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C

Course

Nguyên lý và kỹ thuật lập trình

Nguyên lý và kỹ thuật lập trình

Course

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống

Học phần phân tích thiết kế hệ thống trang bị cho sinh viên các kiế...
Course

Thiết kế và lập trình Web

Thiết kế và lập trình Web

Thiết kế và lập trình Web
Course

TIN HỌC ỨNG DỤNG

TIN HỌC ỨNG DỤNG

Course

TIN HỌC ỨNG DỤNG (Địa lý K60)

TIN HỌC ỨNG DỤNG (Địa lý K60)

Course

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Course

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Course

Ứng dụng CNTT dạy học Mầm non (K59)

Ứng dụng CNTT dạy học Mầm non (K59)

Lớp học phần Ứng dụng CNTT trong dạy học Mầm non dành cho ĐH Mầm no...
Course

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Course

Ứng dụng CNTT trong dạy học Mầm non

Ứng dụng CNTT trong dạy học Mầm non

Course

ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

Học phần giới thiệu các phần mềm Đồ họa ứng dụng thông dụng cho sin...
Course

Cơ ứng dụng

Cơ ứng dụng

Cơ ứng dụng gồm 3 phần chính, phần thứ nhất là:“Tĩnh học” gồm 03 ch...
Course

KỸ THUẬT THUỶ KHÍ

KỸ THUẬT THUỶ KHÍ

Nội dung học phần đưa ra các khái niệm về chất lỏng ở trạng thái tĩ...
Course

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt

Course

Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm ngành kỹ thuật)

Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm ngành kỹ thuật)

Course

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Course

Kinh tế chính trị Mác - Lênin (ĐH Giáo dục tiểu học k62)

Kinh tế chính trị Mác - Lênin (ĐH Giáo dục tiểu học k62)

Nội dung chương trình gồm 6 chương. Trong đó, chương 1 bàn về đối t...
Course

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THPT1

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THPT1

Học phần bao gồm các nội dung: Các phương pháp dạy học GDCD; Yêu cầ...
Course

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THPT2

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THPT2

Học phần bao gồm các nội dung: Tiến trình tổ chức dạy học; Thực hàn...
Course

Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa

Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa

Course

ĐH Giáo dục chính trị k59

ĐH Giáo dục chính trị k59

Course

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN/CĐ TIỂU HOCK61+CĐMN K61

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN/CĐ TIỂU HOCK61+CĐMN K61

Qua nghiên cứu, học tập, sinh viên hiểu rõ những nội dung cơ bản, c...
Course

Chủ nghĩa xã hội khoa học lớp ĐHTH 61

Chủ nghĩa xã hội khoa học lớp ĐHTH 61

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ ...
Course

Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐH Luật, ĐH QTKD, ĐH Ngữ văn 61

Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐH Luật, ĐH QTKD, ĐH Ngữ văn 61

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ ...
Course

Chủ nghĩa xã hội khoa học lớp CNTT 61, NNAnh 61

Chủ nghĩa xã hội khoa học lớp CNTT 61, NNAnh 61

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ ...
Course

Chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho lớp Đại học Kế toán + QLTN-MT khóa 61

Chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho lớp Đại học Kế toán + QLTN-MT khóa 61

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ ...
Course

chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho sinh viên Lào k61

chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho sinh viên Lào k61

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ ...
Course

Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐHMN,ĐHĐịa,ĐHKTPM,ĐHDLLHk61

Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐHMN,ĐHĐịa,ĐHKTPM,ĐHDLLHk61

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ ...
Course

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI/CĐ Tiểu học k61 + CĐ mầm non K61

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI/CĐ Tiểu học k61 + CĐ mầm non K61

Chủ nghĩa xã hội khoa học là môn học bắt buộc trong chương trình đà...
Course

Chuyên đề Kinh tế chính trị

Chuyên đề Kinh tế chính trị

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các chuyên đề chính củ...
Course