Trang tin tức

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning

Bởi admin user -

 THÔNG BÁO: 

Trang đào tạo trực tuyến cho Khóa 63 (Click tại đây)

 

Hướng dẫn sử dụng

 1. Đối với Giảng viên

   
  Danh sách mã lớp sinh viên (Click vào đây để tải) 
  - Hướng dẫn sử dụng GOOGLE MEET (Click vào đây để tải)
  Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning (Click vào đây để tải) 


  - Giảng viên sử dụng Phần mềm MS Teams (Click vào đây để tải).

  - Giảng viên sử dụng Phần mềm Zoom.us (Click vào đây để tải).
   
   
 2. Đối với sinh viên

  - Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning (Click vào đây để tải)
  Nếu sinh viên chưa biết/ quên thông tin đăng nhập [Kí danh (ID, tài khoản) là mã số sinh viên, mật khẩu (password)] thì liên hệ với bộ phận kỹ thuật. Nếu sử dụng mật khẩu lần đầu yêu cầu sinh viên sau khi đăng nhập tiến hành thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.
  - Sinh viên sử dụng phần mềm Zoom (Click vào đây để tải).


 3. Phần mềm
  Đóng gói bài giảng PPT thành SCORM và hỗ trợ các hoạt động dạy học (HD của trường ĐH Vinh)


Các khoá học hiện có

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về luật tố tụ...
Course

Tập huấn sử dụng Elearning

Tập huấn sử dụng Elearning

Nội dung này để thực hiện tập huấn cho giảng viên sử dụng phần mềm
Course

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Course

Quản lý dự án tài nguyên và môi trường (thay thế KLTN)

Quản lý dự án tài nguyên và môi trường (thay thế KLTN)

Course

Công nghệ xanh và năng lượng sạch (thay thế KLTN)

Công nghệ xanh và năng lượng sạch (thay thế KLTN)

Course

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (thay thế KLTN)

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (thay thế KLTN)

Course

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Course

Quản lý rừng bền vững

Quản lý rừng bền vững

Course

Quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn

Quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn

Course

Quản lý môi trường lưu vực sông

Quản lý môi trường lưu vực sông

Course

Bảo tồn nguồn gen

Bảo tồn nguồn gen

Course

Quản lý tổng hợp đới bờ

Quản lý tổng hợp đới bờ

Course

Bảo tồn đa dạng sinh học

Bảo tồn đa dạng sinh học

Course

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên ngành

Course

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Course

Hệ thống quản lý ISO

Hệ thống quản lý ISO

Course

Thực tập nghề 2

Thực tập nghề 2

Course

Sử dụng hợp lý tài nguyên biển

Sử dụng hợp lý tài nguyên biển

Course

Quản lý chất thải rắn

Quản lý chất thải rắn

Course

Độc học môi trường

Độc học môi trường

Course

Quy hoạch sử dụng và quản lý tài nguyên đất

Quy hoạch sử dụng và quản lý tài nguyên đất

Course

Đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính

Course

Thực tập đo đạc địa chính

Thực tập đo đạc địa chính

Course

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Course

Tai biến thiên nhiên

Tai biến thiên nhiên

Course

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Course

Thực tập nghề 1

Thực tập nghề 1

Course

Vi sinh môi trường và thực hành

Vi sinh môi trường và thực hành

Course

An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp

An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp

Course

Luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trường

Luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trường

Course

Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải

Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải

Course

Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản

Course

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Course

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

Course

Hóa môi trường

Hóa môi trường

Course

Cơ sở khoa học môi trường

Cơ sở khoa học môi trường

Course

Sinh thái học

Sinh thái học

Course

Sinh vật chỉ thị môi trường

Sinh vật chỉ thị môi trường

Course

Thực hành hóa đại cương

Thực hành hóa đại cương

Course

Vật lý đại cương và thực hành vật lý đại cương

Vật lý đại cương và thực hành vật lý đại cương

Course

Động vật học

Động vật học

Course

Hóa học đại cương

Hóa học đại cương

Course

Thực vật học

Thực vật học

Course

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường

Course

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Course

Ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C

Course

Toán rời rạc

Toán rời rạc

Course

Lập trình mạng

Lập trình mạng

Course

Lập trình Java

Lập trình Java

Giới thiệu về ngôn ngữ và nền tảng Chương trình ví dụ Cấu trúc ch...
Course

Hệ chuyên gia

Hệ chuyên gia

Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hệ chuyên gia, Chương 2 Trình b...
Course

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Course

Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao (thay thế KLTN)

Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao (thay thế KLTN)

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (thay thế KLTN)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (thay thế KLTN)

Course

Cơ sở dữ liệu nâng cao (Thay thế KLTN)

Cơ sở dữ liệu nâng cao (Thay thế KLTN)

Course

Chuyên đề 3

Chuyên đề 3

Course

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2

Course

Các hệ thống thông minh

Các hệ thống thông minh

Course

Thực tập cơ sở

Thực tập cơ sở

Course

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu

Course

Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm

Course

Nhận dạng và xử lý ảnh

Nhận dạng và xử lý ảnh

Course

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Course

Lập trình Matlab

Lập trình Matlab

Course

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống

Course

Thiết kế và lập trình Web

Thiết kế và lập trình Web

Course

Đồ họa ứng dụng

Đồ họa ứng dụng

Course

Phương pháp tính

Phương pháp tính

Course

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Course

Tiếng Việt chuyên ngành

Tiếng Việt chuyên ngành

Course

Đồ họa máy tính

Đồ họa máy tính

Course

Lập trình hướng đối tượng C++

Lập trình hướng đối tượng C++

Course

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Course

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Course

Ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C

Course

Nguyên lý và kỹ thuật lập trình

Nguyên lý và kỹ thuật lập trình

Course

Tập hợp và lôgic Toán

Tập hợp và lôgic Toán

Course

Hệ điều hành

Hệ điều hành

Course

Xác suất thống kê

Xác suất thống kê

Course

Chuyên đề Địa lý tự nhiên Việt Nam

Chuyên đề Địa lý tự nhiên Việt Nam

Course

Tin học ứng dụng (LT)

Tin học ứng dụng (LT)

Course

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Link học online: https://meet.google.com/fja-wswg-sug
Course

Tiếng Anh nhà hàng - khách sạn

Tiếng Anh nhà hàng - khách sạn

Course

Nghiên cứu thực địa

Nghiên cứu thực địa

Course

Chuyên đề Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Chuyên đề Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam

Course

Địa lý địa phương (Quảng Bình)

Địa lý địa phương (Quảng Bình)

Course

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Course

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Course